/ நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்

அனைத்துலகத் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை

அனைத்துலகத் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையின் புதிய பாடநூல்கள் வெளியீட்டு விழா. Germany

மேலும் பார்க்க...

அனைத்துலகத் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையால் பொதுத்தேர்வு யேர்மனியில் நடாத்தப்பட்டது.

பண்பட்ட நிலத்துப் பயிர் செழித்தோங்குமென்பது பொய்யாமொழி அந்தவகையில் யேர்மனியில் தமிழாலயங்கள் மீண்டும் மிடுக்குடன்…

மேலும் பார்க்க...

இத்தாலியில் அனைத்துலகத் தமிழ்மொழித் தேர்வு 2021

இத்தாலி தமிழ்க் கல்விச்சேவையினால் அனைத்துலகத் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையின் அனுசரணையுடன் இந்த ஆண்டு நடாத்தப்பெறும் தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு இன்று, 12.06.2021 ஆம் நாள் இத்தாலியில் நாடுதழுவிய வகையில் 10 தேர்வு நிலையங்களில் சிறப்புற நடைபெற்றது

மேலும் பார்க்க...

தமிழ்மொழித்தேர்வு சுவீடனில்

தமிழ்மொழித்தேர்வு சுவீடனில்

மேலும் பார்க்க...

மேம்படுத்தப்பட்ட தமிழ் பாடநூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு

மேம்படுத்தப்பட்ட தமிழ் பாடநூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு

மேலும் பார்க்க...

தமிழ்க் கல்விக் கழகம் - யேர்மனி 2020

தமிழ்க் கல்விக் கழகம் - யேர்மனி 2020

மேலும் பார்க்க...

இத்தாலி கல்விச்சேவைப் படங்கள்

இத்தாலி கல்விச்சேவைப் படங்கள்

மேலும் பார்க்க...

சுவிற்சர்லாந்தில் தமிழ்மொழி பொதுத்தேர்வு 2021! செய்தியும் படங்களும்.

சுவிற்சர்லாந்தில் தமிழ்மொழி பொதுத்தேர்வு 2021! செய்தியும் படங்களும்.

மேலும் பார்க்க...